cg4_icon_aktuare_130px
”AKTUARIER PÅ SCENEN”
Hur du får bäst kontakt med dina åhörare.
EN INBJUDAN

Vi vet alla: aktuarier arbetar med komplexa teman och talar sitt ”aktuariella språk”. Dessa specialiserade kunskaper utgör ett väsentligt värde för en arbetsgivare. För att kunna dra optimal nytta av detta värde förväntas att en aktuarie kan kommunicera sina resultat på ett förståeligt och klart sätt till sina affärspartner.

Utmaningen består ofta i att inte alla kan förstå det aktuariella språket. Aktuarien ska se till att sitt språk förmedlar dem egentliga upplysningarna som beslutsfattare behöver.

Kursen ”Aktuarier på scenen” siktar att förbättra kommunikationskunskaper av aktuarier och riskmanagers. Genom detta uppstår en tillförlitlig kontakt till mottagare av informationer.

DINA VINSTER
Efter kursen kommer du bl.a. att kunna:
  • kommunicera ett klart och tydligt budskap både i mindre grupper och till en stor publik,
  • säkerställa att du och dina affärspartner har en ömsesidig förståelse för budskapet,
  • strukturera dina teorier och resultat på ett lättfattligt sätt gentemot dina samtalspartner,
  • använda din röst på ett hälsosamt och stabilt sätt och därmed attrahera dina åhörare även under långa presentationer,
  • förstå hur en optimal kroppshållning både stödjer din röst och ger dig mer självförtroende,
  • förbereda dig på bästa sätt i alla delar av din presentation,
  • ge ett förtroendeingivande intryck och vara en kompetent och konstruktiv affärspartner.
TIDSPLAN & MERA

Kursen kan hållas som en 2-dagars kurs eller bara över en dag. 2-dagars kursen går djupare i vissa aspekter medan en-dags kursen är mer som en sprint. Båda möjligheter säkerställer att deltagarna övar det praktiska i och med att hålla en presentation framför gruppen. Konstruktiv feedback kommer att ges.

Det är önskvärt att deltagarna har åtminstone tre års yrkeserfarenhet. En grupp består av max. 10 deltagare.

KONTAKT & OFFERT

Om du har frågor om kursen och/eller önskar få en offert för ditt team, är du välkommen att ringa eller kontakta mig via kontaktmallen här.

Du planerer en konferens och önskar snarare korta och värdefulla impulser om aktuariell och/eller riskkommunikation? På sidan ”Speaking” här hittar du kanske det som du letar efter .