Scroll Top

Sharpen your Edge.

Keep your Balance.

Caroline Grégoire Business Coaching & Speaking

När idrottare presterar som bäst ser det enkelt, effektivt och elegant ut. För att prestera på topp tränar och övar de ständigt. På samma sätt gäller det för dina ledarskapskompetenser och dina affärer. Som coach ackompanjerar jag dig på väg mot toppen.

Med fyra språk i bagaget (svenska, engelska, franska och tyska) stöttar och uppmuntrar jag dig i arbetet med att få din organisation att nå sina affärsmål både på global och lokal nivå. Kombinationen av min internationella erfarenhet, min förmåga att inspirera och min positiva energi utgör en solid bas för mitt arbete som business coach och speaker.

Jag har alltid varit bra på att se saker i ett helhetsperspektiv, vilket kan vara en förklaring till att jag trivs i internationell miljö.

Det skulle glädja mig att arbeta med dig och att bidra till ditt teams och din organisations framgång.

cg4_icon_werte_130px
Mina Värderingar

bidrar till den optimala stämningen för ett högt effektivt och hållbart samarbete.

cg4_icon_professionalitaet_130px
PROFESSIONALISM
cg4_icon_empowerment_130px
EMPOWERMENT
cg4_icon_freude_130px
GLÄDJE