Scroll Top

Teamcoaching

Jag stödjer också team genom att utvecka samarbetet i gruppen och genom att utveckla strategier, målsättningar, kommunikation, teamsättning, presentationer, mm.
För teamdagar eller kick-offs erbjuder jag både standardprogram och skräddarsydda lösningar.

Ömsesidig Team Coaching

Programmet ger dig och ditt team verktyg som kommer att stärka det gemensamma arbetet inom teamet. Som resultat kommer du och ditt team att:
  • uppleva att ni får positiva bidrag till de mål som ni satt,
  • arbeta med gemensamma och hållbara lösningar på ett mer effektivt sätt,
  • enklare kunna bemästra utmaningar,
  • bättre kunna utnyttja och dra lärdom av varandras kunskaper, och
  • bidra till en bättre stämning och öppnare kommunikation.