Scroll Top
cg4_icon_freude_130px
STRÄCK PÅ DITT LEDARSKAP!
Inspired Leadership. Thriving Business.
EN INBJUDAN

Som förebild arbetar ditt ledarteam enligt värdena av företaget, oavsett om det handlar om en ny chef eller om en ”veteran”. Det positiva inflytande av engagerade, motiverade och friska chefer på sina medarbetare är en nödvändig förutsättning för din organisations framgång.

Medan du säkert är helt överens med dessa orden, vet du också att det dagliga arbete kan se ut så här: mötesmaraton, krävande kunder, frånvarande medarbetare, långsamma processer, otydliga fördelningar av uppgifter, osv. En verktygslåda med        kombinerad med ett starkt nätverk kan ge lösningar till många av dessa situationer.

Hur bra en ledare fortsätter att blicka på det väsentliga, att ta med sitt team och att samtidigt behålla förnunften bestämmer över framgångsnivån. Därför siktar ”Sträck på ditt ledarskap!” på att ge fullt stöd till dessa förebilder.

DINA VINSTER

Genom praktiska övningar kommer du bl. a. att lära dig att:

  • Få klarhet om dina egna mål, ditt teams och företags mål,
  • Göra en konkret plan för att nå dessa mål,
  • Inse och dra nytta av resurser och potentialer som har ditt team,
  • Förbättra dina kommunikationskompetenser,
  • Bygga ett starkt och tillförlitligt nätverk,
  • Se till att du mår bra och göra dem nödvändiga anpassningarna om det behövs.
TIDSPLAN & MERA

För nya/framtida chefer erbjuder jag en 6-dagars standardkurs. För mer erfarna ledare kan väljas mellan olika 2-dagars moduler för att vidareutveckla kunskaper. Modulerna kan också anpassas till aktuella frågor som deltagare har.

KONTAKT & OFFERT

För ett utbyte om vad skulle kunna passa speciellt för ditt ledarteam eller företag, är du välkommen att ringa mig eller att kontakta mig via kontaktmallen här.