Scroll Top
Vad andra säger:
Eva Johansson
PRI Pensionsgaranti

Din presentation är mycket innovativ och ditt tillvägagångssätt är det som vi (aktuarier och riskmanager) behöver.

Eberhard Müller
riskmueller Consulting GmbH
Grundare & VD

Det är perspektivet som gör skillnaden! Tack för att ha breddat min horisont. Kommunikation från denna vinkel utgör en fantastisk förbättring för att nå sina mål. Jag tycket att det kan hjälpa mer än något regelverk.

René Scholing

Absolut annorlunda och utanför det vanliga – det hjälper aktuarier att titta på saker och ting från en annan vinkel och att kunna läsa mellan raderna.

André Wong
Head of actuarial function

En intressant och rolig föreläsning om olika sätt att kommunicera.

José Blanco
Chubb Limited
Chief Actuary & Finance Manager Switzerland

Caroline förstår kommunikationsutmaningarna av en aktuarie. Hon har ett uppfriskande sätt att bemöta dem och medföra intressanta idéer.

Aktuariell och riskkommunikation:
Hur du och dina affärspartner kan förstå varandra bättre.

Hur bra vet du hur dina affärspartner bearbetar informationer? Genom praktiska övningar lär du dig hur du kan ta itu med din nästa kommunikationsutmaning för att undvika missförstånd, konflikter och felaktiga beslut. Du tillägnar dig konkreta verktyg för ditt dagliga arbete.

Min presentationen som jag höll under International Congress of Actuaries kan du se med din VICA-kod här. Du hittar också en extrakt på YouTube när du klickar på länken här.

Möjligvis är du nyfiken att veta mer om ”Aktuarier på scenen” som är en kurs för att få bäst kontakt med dina åhörare.

Kommunikation: en inte så trivial konst

Har du märkt någon gång att hur du uttrycker dig skiljer sig från hur din kollega eller din granne gör det? Gör du det rätt och den andra fel? Kommunikationen är en konst som du kan öva och bli bättre på för mer förståelse, öppenhet och samarbete!

Jag bjuder dig att se min presentation på den officiella Pecha Kucha* websida här. Du kommer att se bilderna och höra min röst (på tyska).

* PechaKucha är en presentationsformat som visar 20 bilder (var 20 sekunder) medan talaren pratar (totalt: 6 min. and 40 sec.).

Jag når ut till din publik

Att kunna nå din publik utgör en optimal möjlighet att dela mina erfarenheter. Du blir inspirerad att upptäcka saker och ting från en ny och annorlunda vinkel, du lär dig genom ett aktivt deltagande och du är motiverad att använda dina nya kunskaper i ditt dagliga liv.

Föredragsteman omfattar kommunikation, ledarskap, strategi, företags- och riskkulturen. Kontakta mig här för din nästa konferens!

En kort sammanfattning om mig kan du hitta här.