Scroll Top
Varför jag gör det jag gör

Jag har alltid haft ett genuint intresse av mina medmänniskor och deras välbefinnande. När människor mår bra, har de en positiv energi, de bidrar till en konstruktiv atmosfär, det är engagerade och når sina mål snabbare. Jag har också alltid, på ett naturligt sätt, stöttat och uppmuntrat dem jag samarbetar med.

Med mina coachnings-erbjudande, strävar jag efter att göra affärsvärlden till en gladare värld. När jag använder ordet ”glad” menar jag mycket mer än att sätta ett tillkämpat leende på allas läppar. Jag syftar på den känsla av djup tillfredsställelse och välbefinnande som vi kan känna när vi har gjort ett bra jobb eller använt vår fulla potential för ett speciellt uppdrag.

Mitt Uppdrag

Jag ägnar min energi till att utveckla den mänskliga dimensionen inom organisationer: från humankapital till humana potentialer och detta kan börja med dig. Med mitt coachnings-erbjudande har jag den uppriktiga önskan att stödja dig med denna aspekt av ditt jobb.

Som ledare fungerar du som en förebild, även om du inte är medveten om det. Hur du känner och handlar på jobbet påverkar ditt team och hela organisationen. Det är också troligt att dina dagliga utmaningar har ökat på grund av större komplexitet i processer, organisationsförändringar, globaliseringar eller genom utökat kontakt med olika affärspartner. Kanske precis i detta ögonblick önskar du må bra på jobbet: få mer glädje, mer energi, ett större inre lugn, en djupare insikt.

”Vi måste bli den förändring
vi vill se.”
– Mahatma Gandhi –
”Människor kommer att glömma
vad du sa och vad du gjorde.
Men de kommer aldrig att glömma
hur du fick dem att känna.”
– Maya Angelou –
Min Väg

De sista 17 åren har jag jobbat med olika ledarskapspositioner: teamchef, projektledare, avdelningschef. Med fyra flytande språk har jag alltid arbetat i internationell miljö – jag antar att det är den av mitt DNA. Jag har alltid varit fascinerad av den mångfald som finns i internationella organisationer och den potentiella rikedom det innebär.

Jag växte upp nära Montreal i Kanada och när jag var lite tyckte jag om att gå i skolan och lära mig nya saker. Jag tyckte mycket om matematik och hade lätt för det. När det blev dags att studera vidare valde jag aktuarievetenskap för att kunna applicera matematiken i det praktiska livet. Efter många år med beräkningar av olika poster (försäkringspremier, pensionsåtagande, mm) kändes det plötsligt som om jag inte kunde titta på en enda tabell fylld med formler och siffror.

Det jag tyckte mest om i mitt arbete var att arbeta med människor, att hjälpa en grupp att komma vidare, att säkerställa att vi nådde våra tidsfrister och mål och att göra detta tillsammans och i samförstånd. Jag blev mycket nyfiken på människor och organisationer: varför uppnår vissa framgång och andra inte? Varför överlever vissa organisationer kriser och andra inte? Varför är vissa saker enkla för några och svåra för andra?

Det är en anledning för mig att jobba som business coach. Jag tror att min passion för människor, min energi, min erfarenhet och min personlighet kan ha ett positivt inflytande på dina affärer. Jag har inte alla svar men jag har verktyg som kan hjälpa oss att hitta dem tillsammans.

Mitt CV

2016-2017
NLP Business Practitioner

coach2coach
Stockholm, Sverige
2010-2016
Head of Operational Risk & Risk Reporting
Hannover Re,
Hannover, Tyskland
2015-2016
Mentor
Program för främjande av kvinnor, Hannover Re
Hannover, Tyskland
2012-2013
Business och Resilienz Coach
enligt HBT method
HBT Akademie
Tyskland
2009-2010
Auditor

Hannover Re
Hannover, Tyskland
2001-2008
Aktuariekonsult
HRS Human Resource Services AB, PwC och Försäkringsmatematik AB
Stockholm, Sverige
1994-2001
Reserving Unit för P&C Business
Teamchef 1999-2001
Hannover Re
Hannover, Tyskland
1990-1993
Bachelor of Science (B.Sc.)
Matematik, Aktuarievetenskap
Université de Montréal
Montreal, Kanada