Moderation av ditt Evenemang

Du planerar för ett speciellt evenemang med ditt team eller inom ditt företag och behöver en neutral person för att leda en workshop eller hela evenemanget. Med mitt sätt att se på ett helhetsperspektiv och min erfarenhet som moderator tar jag med mig professionalism, inspiration och humor (om önskat!). Du kan då koncentrera din energi med innehållet av evenemanget som jag också kan hjälpa dig med.