cg4_icon_wow_130px
WOW-
KURSEN

Häpna.
Över Dina Potentialer.

WOW-kursen har som målgrupp kvinnor som strävar efter att bli ledare inom sitt arbetsområde. Kursen startar i februari 2017 och erbjuder:
 • 6 heldagsmöten (lördagar)
 • 5 telefonkonferenser mellan möten
 • 4 coachingpass med CG4 Coaching
 • ett livslångt nätverk med likasinnade kvinnor
Ett informationsmöte ägde rum den 6/12/2016 i Hannover. Kolla Presentation-WOW-Kurs-2017 och Inbjudan-06-Dec-2016 (på tyska). Om du vill anmäla dig kan du använda Ansökningsblankett-WOW-Kurs-2017 (på tyska).
Vill du veta mer om kursen kan du kontakta mig eller prenumera på mitt nyhetsbrev.
cg4_icon_aktuare_130px
„AKTUARIER PÅ SCENEN“

Hur du får bäst kontakt med dina åhörare.

I och med ökade krav, speciellt från myndigheter, måste du som aktuarie även kunna presentera dina idéer och resultat i både mindre och större sammanhang och inför olika grupper. De är inte alla insatta i det aktuariella språket.

Efter kursen kommer du att kunna:
 • kommunicera ett klart och tydligt budskap både i mindre grupper och till en stor publik,
 • säkerställa att du och dina affärspartner har en ömsesidig förståelse för budskapet,
 • strukturera dina teorier och resultat på ett lättfattligt sätt gentemot dina samtalspartner,
 • använda din röst på ett hälsosamt och stabilt sätt och därmed attrahera dina åhörare även under långa presentationer,
 • förstå hur en optimal kroppshållning både stödjer din röst och ger dig mer självförtroende,
 • förbereda dig på bästa sätt i alla delar av din presentation,
 • ge ett förtroendeingivande intryck och vara en kompetent och konstruktiv affärspartner.